Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.590 văn bản: Hành chính
11261

Công văn 197/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc xét chuyển ngạch cán sự, chuyên viên hoặc tương đương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2004
11262

Quyết định 114/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2005
11263

Quyết định 92/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công quản lý nhà nước đối với các hội quần chúng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
11264

Quyết định 90/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 6

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/08/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
11265

Quyết định 91/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc uỷ ban nhân dân quận - huyện

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
11266

Quyết định 33/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2011
11267

Quyết định 100/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quy trình và thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đầu tư và xây dựng của thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 16/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2006
11268

Công văn 7358/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 04/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
11269

Quyết định 73/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý cho uỷ ban nhân dân quận 12

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
11270

Quyết định 71/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 4

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
11271

Quyết định 72/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận Phú Nhuận

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
11272

Quyết định 75/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 7

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
11273

Quyết định 74/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao định mức khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho sở công nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
11274

Công văn 5859/TC-QLCS của Bộ Tài chính về việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý sử dụng trụ sở làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2004
11275

Chỉ thị 21/2002/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thời điểm 01 tháng 07 năm 2002 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2006
11276

Nghị quyết 06/2002/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2002

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
11277

Quyết định 55/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm cải cách thủ tục hành chính tại các cảng biển khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
11278

Thông tư 37/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 10/2002/TT-BTC ngày 30/1/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp phát sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XI

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/04/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
11279

Nghị định 37/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập phường Suối Hoa, thị xã Bắc Ninh và thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
11280

Nghị định 39/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường thuộc thành phố Việt Trì và đổi tên huyện Sông Thao thành huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2004
Vui lòng đợi