Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.326 văn bản: Hành chính
11261

Quyết định 52/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

Lĩnh vực: Hành chính;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 27/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
11262

Quyết định 49/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban quản lý khu nam trong lĩnh vực xây dựng và đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2010
11263

Quyết định 1076/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố cập nhật sửa đổi bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2010
11264

Báo cáo 112/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2010
11265

Quyết định 47/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay thế một số nội dung văn bản Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong lĩnh vực Kiến trúc và lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 20/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2010
11266

Quyết định 48/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân Dân quận - huyện trong lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2010
11267

Công văn 2630/TCT-DNL của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị liên quan đến chính sách thuế và cải cách thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2010
11268

Quyết định 28/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản pháp luật nhằm thực hiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Quy định của tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2021
11269

Quyết định 2448/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông qua Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2010
11270

Công văn 283/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2010
11271

Công văn 2229/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 14/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2010
11272

Quyết định 46/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 13/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2010
11273

Quyết định 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban Nhân dân Quận - Huyện, Phường - Xã, Thị trấn trong lĩnh vực đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, thành lập và phát triển doanh nghiệp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 13/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2010
11274

Quyết định 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay thế thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban Nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực hộ tịch

Lĩnh vực: Hành chính;Cư trú-Hộ khẩu Tải về
Ban hành: 13/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2010
11275

Quyết định 45/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân Quận - Huyện, Phường - Xã, Thị trấn thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 13/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2010
11276

Quyết định 1181/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chi tiêu tiếp khách trong nước

Lĩnh vực: Ngoại giao;Hành chính Tải về
Ban hành: 12/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2019
11277

Quyết định 1132/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc tạm đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận và Quyết định chỉ định chứng nhận hợp quy

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Hành chính Tải về
Ban hành: 09/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2010
11278

Quyết định 1129/QĐ-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc tạm đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2010
11279

Thông tư liên tịch 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thủ tục thực hiện một số công việc của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 07/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2010
11280

Quyết định 1896/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 06/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2010
Vui lòng đợi