Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.174 văn bản: Hành chính
11241

Quyết định 2663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền phê duyệt lĩnh vực và thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2016
11242

Chỉ thị 01/2007/CT-BNV của Bộ Nội vụ về việc triển khai thực hiện Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2007
11243

Quyết định 16/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2007
11244

Thông tư 08/2007/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Vi phạm hành chính;Hành chính Tải về
Ban hành: 01/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2007
11245

Quyết định 2015/2007/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế về các hoạt động của Thanh tra chính phủ trong việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2007
11246

Quyết định 2014/2007/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Tổng Thanh tra

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2007
11247

Quyết định 2016/2007/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2007
11248

Quyết định 1691/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc quy định sử dụng trang phục hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2017
11249

Công văn 5378/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2007
11250

Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2007
11251

Thông tư 113/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2007
11252

Công văn 2752/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 24/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2007
11253

Quyết định 26/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2007
11254

Công văn 5316/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc trình Đề án sắp xếp, đổi mới các công ty nhà nước theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2007
11255

Công văn 5296/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức các hội nghị tập huấn thực hiện chính sách tinh giản biên chế và lấy ý kiến các địa phương về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2007
11256

Công văn 5279/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2007
11257

Quyết định 2197/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2015
11258

Quyết định 78/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2007
11259

Quyết định 112/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT ngày 02/8/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông)

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2007
11260

Nghị định 143/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2007
Vui lòng đợi