Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.347 văn bản: Hành chính
10901

Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10902

Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10903

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10904

Nghị quyết 36/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2011
10905

Thông báo 66/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 25/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2011
10906

Quyết định 682/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10907

Công văn 25/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Văn bản số 14/CV-ĐTXDTB của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10908

Công văn 1772/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép thăm dò các điểm mỏ đa kim vùng Tây Nam, Hà Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2011
10909

Công văn 1749/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2011
10910

Công văn 1741/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc công bố kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2011
10911

Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2011
10912

Công văn 1094/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số thủ tục hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Lĩnh vực: Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2011
10913

Công văn 948/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc xử phạt nộp chậm hồ sơ khai thuế sau 90 ngày

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2011
10914

Thông tư 05/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hệ thống biểu mẫu thống kê và hướng dẫn thu thập thông tin về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;An ninh trật tự;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10915

Báo cáo 20/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về người cao tuổi năm 2010 và dự kiến kế hoạch năm 2011

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2011
10916

Thông tư 06/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2011
10917

Thông tư 06/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 21/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2011
10918

Công văn 922/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc luân chuyển hồ sơ để xác định tiền thuê đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2011
10919

Quyết định 413/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2004 - 2011

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 21/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2011
10920

Quyết định 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý, phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đặt tại địa bàn cấp huyện với Ủy ban Nhân dân các cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật, công tác viên công tác trên địa bàn cấp xã với Ủy ban Nhân dân cấp xã

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 18/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2011
Vui lòng đợi