Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.174 văn bản: Hành chính
10881

Quyết định 1424/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy trình cử công chức, viên chức của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính đi công tác ở trong nước và ngoài nước

Lĩnh vực: Ngoại giao;Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 09/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2009
10882

Quyết định 725/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Thanh tra Bộ

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 08/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2009
10883

Thông báo 1663/TB-BNV của Bộ Nội vụ về việc cung cấp văn bản phục vụ công tác

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 05/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
10884

Thông tư 05/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 03/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2009
10885

Quyết định 890/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 03/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2009
10886

Công văn 3182/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc chính sách

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 02/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2009
10887

Quyết định 1349/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã hết hiệu lực pháp luật giai đoạn 01/01/2006 - 31/12/2008

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 02/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2009
10888

Quyết định 128/QĐ-VTLTNN của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành Quy trình "Chỉnh lý tài liệu giấy" theo TCVN ISO 9001:2000

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 01/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
10889

Công văn 3557/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc sử dụng thư điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 01/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2009
10890

Quyết định 632/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2009
10891

Công văn 3453/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Bộ Công an

Lĩnh vực: Ngoại giao;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2009
10892

Quyết định 845/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án 30 về đơn giản hoá thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ giai đoạn 2007 - 2010

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2009
10893

Báo cáo 1548/BC-BNV của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 05/2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2009
10894

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thủ tục hành, trình tự và thời gian thực hiện công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 27/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2019
10895

Thông báo 1531/TB-BNV của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của Bộ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2009
10896

Công văn 2970/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 26/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2009
10897

Nghị định 50/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2009
10898

Công văn 2944/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giảm bớt chứng từ xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cho doanh nghiệp xuất khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan;Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2009
10899

Công văn 7288/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2009
10900

Công văn 2926/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc hồ sơ

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2009
Vui lòng đợi