Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.284 văn bản: Hành chính
10881

Nghị định 98/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập các phường Vũ Ninh, Kinh Bắc, Đại Phúc thuộc thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 25/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
10882

Nghị định 97/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập thị xã Long Khánh và các phường, xã trực thuộc, thành lập các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 21/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10883

Nghị định 95/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Sông Hinh, Phú Hoà và thị xã Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

Ban hành: 20/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10884

Quyết định 956/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng nhà nước

Ban hành: 19/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2003
10885

Thông báo 124/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ngày 4/8/2003

Ban hành: 15/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
10886

Quyết định 169/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới phương thức điều hành và hiện đại hoá công sở của hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn I (2003-2005)

Ban hành: 12/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2003
10887

Quyết định 143/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 6967/QĐ-UB - TM ngày 20/07/2000 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành định mức sử dụng xe ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố và quận - huyện

Ban hành: 05/08/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
10888

Nghị quyết 09/2003/NQ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP ngày 18/10/2000 của Chính phủ về việc tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Ban hành: 28/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2003
10889

Nghị định 84/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 18/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2003
10890

Chỉ thị 21/2003/CT-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc tổ chức thực hiện Nghị định 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý và sử dụng con dấu

Ban hành: 16/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2020
10891

Quyết định 145/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Đà Nẵng là đô thị loại I

Ban hành: 15/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10892

Nghị định 80/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập các xã Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum

Ban hành: 10/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10893

Nghị định 79/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã

Ban hành: 07/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2003
10894

Thông tư 65/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí chi cho các cuộc điều tra thống kê thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ban hành: 02/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2003
10895

Quyết định 131/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh khoản 3 Điều 4 Quyết định 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 về định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên

Ban hành: 01/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2003
10896

Công văn 6659/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện đề án mở rộng uỷ nhiệm thu đối với Uỷ ban nhân dân xã

Ban hành: 01/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2003
10897

Nghị định 77/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Ban hành: 01/07/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
10898

Quyết định 37/2003/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành bản Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ cải cách hành chính

Ban hành: 30/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2003
10899

Quyết định 109/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng phần mền tin học quản lý hồ sơ khiếu nại - tố cáo tại thanh tra thành phố, sở địa chính - nhà đất, văn phòng tiếp công dân thành phố, văn phòng hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 30/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2006
10900

Nghị quyết 45/2003/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc đề nghị thành lập đơn vị hành chính mới

Ban hành: 28/06/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2006
Vui lòng đợi