Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.315 văn bản: Hành chính
10861

Nghị quyết 22/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10862

Nghị quyết 28/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10863

Nghị quyết 27/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10864

Nghị quyết 48/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10865

Nghị quyết 44/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10866

Công văn 837/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đăng ký nội quy lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2011
10867

Nghị quyết 37/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2011
10868

Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10869

Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10870

Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10871

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10872

Nghị quyết 36/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2011
10873

Thông báo 66/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 25/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2011
10874

Quyết định 682/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10875

Công văn 25/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Văn bản số 14/CV-ĐTXDTB của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Bình

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2011
10876

Công văn 1772/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép thăm dò các điểm mỏ đa kim vùng Tây Nam, Hà Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 24/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2011
10877

Công văn 1749/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2011
10878

Công văn 1741/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc công bố kết quả Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2011
10879

Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quy trình xử lý hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2011
10880

Công văn 1094/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số thủ tục hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người tham gia bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Lĩnh vực: Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 23/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2011
Vui lòng đợi