Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.778 văn bản: Hành chính
10861

Quyết định 2197/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 19/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2015
10862

Quyết định 78/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2007
10863

Quyết định 112/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT ngày 02/8/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông)

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2007
10864

Nghị định 143/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2007
10865

Quyết định 1860/2007/QĐ-TTCP-TCCB của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2007
10866

Quyết định 1860/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 06/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2021
10867

Công văn 4864/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Quyết định thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình, trẻ em cấp xã

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2007
10868

Thông tư 103/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2007
10869

Nghị định 137/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Krông Búk, M'drắk, Ea H'leo; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Ana để thành lập huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2007
10870

Quyết định 95/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
10871

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về trình tự lập hồ sơ, giao nhận, phân loại quản lý và nuôi dưỡng đối tượng xã hội

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
10872

Lệnh công bố Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi năm 2007

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 17/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
10873

Thông báo 150/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 14/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2007
10874

Quyết định 1218/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành "Kế hoạch rà soát văn bản liên quan đến công tác quy hoạch”

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 13/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2007
10875

Thông báo 4447/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng xe ô tô phục vụ công tác

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 09/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2007
10876

Nghị định 132/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 08/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2007
10877

Công văn 4356/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2007
10878

Công văn 4376/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc soạn thảo Nghị định về chính sách khuyến khích người có tài vào làm việc trong khu vực công sở ở một số ngành chuyên môn

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 07/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2007
10879

Công văn 1076/TTg-TCCB của Thủ tướng Chính phủ về việc ổn định tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2007
10880

Nghị định 131/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 06/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2007
Vui lòng đợi