Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.499 văn bản: Hành chính
10841

Quyết định 23/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý các vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp về thủ tục hành chính

Ban hành: 26/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2005
10842

Quyết định 10/2005/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 12/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2015
10843

Quyết định 13/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ

Ban hành: 06/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2005
10844

Quyết định 14/2005/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ

Ban hành: 06/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2005
10845

Quyết định 342/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Thương Mại

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
10846

Quyết định 341/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận - huyện

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
10847

Quyết định 347/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
10848

Quyết định 346/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của thanh tra thành phố

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
10849

Quyết định 348/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Nông Nghiệp

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2006
10850

Quyết định 345/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Tư Pháp

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
10851

Quyết định 344/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính của Sở Văn hoá và Thông tin

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
10852

Nghị quyết 15/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12

Ban hành: 30/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
10853

Quyết định 196/2004/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 14/05/2004 của Liên Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh & Xã hội về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Ban hành: 29/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2010
10854

Quyết định 321/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng cơ chế một cửa tại uỷ ban nhân dân các phường xã, thị trấn thuộc thành phố

Ban hành: 28/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2006
10855

Quyết định 296/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mứuc khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 4

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
10856

Quyết định 295/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 1

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
10857

Quyết định 293/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 6

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
10858

Quyết định 299/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 8

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
10859

Quyết định 298/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân quận 9

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
10860

Quyết định 307/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh định mức khoán biên chế quản lý hành chính cho uỷ ban nhân dân huyện Hóc Môn

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
Vui lòng đợi