Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.315 văn bản: Hành chính
10821

Công văn 1414/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng giấy

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2011
10822

Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2011

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
10823

Công văn 923/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 01/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
10824

Quyết định 758/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân công lĩnh vực phụ trách của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
10825

Thông tư 19/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điểu của Thông tư số 16/2010/TT-BGTVT ngày 30/06/2010 quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2011
10826

Quyết định 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Đường sắt Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
10827

Công văn 1988/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án 1816 giai đoạn 2008-2010

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
10828

Thông tư 17/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2011
10829

Thông tư 22/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2011
10830

Thông tư 08/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp giấy phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2011
10831

Thông tư 09/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
10832

Thông tư 12/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông;Dân sự Tải về
Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
10833

Thông tư 12/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và Quyết định 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất ô tô

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
10834

Thông tư 14/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính tại Quy chế Quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
10835

Thông tư 14/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
10836

Thông tư 13/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
10837

Thông tư 10/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
10838

Thông tư 15/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
10839

Thông tư 11/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện ban hành kèm theo Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Điện lực Tải về
Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
10840

Thông tư 08/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT ngày 17/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Quyết định số 15/2007/QĐ-BTM ngày 05/06/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
Vui lòng đợi