Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 12.174 văn bản: Hành chính
10801

Quyết định 1171/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2009
10802

Công văn 2794/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Kết luận Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 06/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
10803

Quyết định 3907/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 05/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
10804

Công văn 5330/VPCP-HC của Văn phòng Chính phủ về việc gửi tài liệu

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 05/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10805

Thông tư 16/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
10806

Quyết định 1875/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
10807

Thông tư 14/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10808

Chỉ thị 02/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2009 - 2010

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10809

Nghị định 66/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24/11/2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 01/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2009
10810

Công văn 4566/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2009
10811

Công văn 4573/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D (C/O mẫu D)

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 31/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2009
10812

Công văn 4548/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thẩm quyền mở rộng, thu hẹp kho gom hàng lẻ ở nội địa (CFS)

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2009
10813

Quyết định 1778/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2009
10814

Công văn 4460/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng tờ khai hải quan

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2009
10815

Báo cáo 2385/BC-BNV của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 7/2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 27/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2009
10816

Quyết định 60/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành biểu mẫu nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính;Khiếu nại-Tố cáo Tải về
Ban hành: 27/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2010
10817

Thông tư 25/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2009
10818

Quyết định 1450/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2009
10819

Quyết định 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2009
10820

Thông tư 24/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/07/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2009
Vui lòng đợi