Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.347 văn bản: Hành chính
10781

Thông báo 104/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2011
10782

Quyết định 532/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2011
10783

Quyết định 654/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Xí nghiệp Liên doanh Việt - Xô thành Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2011
10784

Công văn 1928/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thanh khoản hợp đồng gia công

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 04/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2011
10785

Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ phê chuẩn việc giảm số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu của Đồng Nai và Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 30/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2011
10786

Công văn 1879/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời văn bản

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2011
10787

Thông báo 101/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2011
10788

Quyết định 526b/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2011
10789

Công văn 2740/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch tổ chức Hội nghị CG giữa kỳ năm 2011

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2011
10790

Công văn 1323/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung biểu mẫu báo cáo hoàn tạm ứng vốn viện trợ không hoàn lại

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2011
10791

Báo cáo 29/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 29/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2011
10792

Quyết định 613/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định, góp ý, xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2011

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 28/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011
10793

Quyết định 977/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hỗ trợ hộ gia đình thu nhập thấp phát triển kinh tế

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính Tải về
Ban hành: 28/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2011
10794

Công văn 1439/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 27/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2011
10795

Thông tư 53/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính;Kế toán-Kiểm toán Tải về
Ban hành: 27/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2011
10796

Công văn 2590/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2011
10797

Công văn 2589/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản quặng apatit tại tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2011
10798

Công văn 33/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 107/CV-SXD ngày 29/3/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 25/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2011
10799

Công văn 5353/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc sử dụng tờ khai sao y bản chính trong hồ sơ thanh khoản, hoàn thuế

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 25/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2011
10800

Quyết định 1866/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011
Vui lòng đợi