Danh mục

Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 13.347 văn bản: Hành chính
10561

Thông báo 196/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Dự án Nhà máy nước Đồng Tâm, tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2011
10562

Thông báo 277/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về Kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại cuộc họp với Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn Tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 24/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2011
10563

Thông báo 278/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về Kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại buổi làm việc với Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 24/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2011
10564

Quyết định 3033/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2011
10565

Thông báo 273/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại cuộc họp với Lãnh đạo Vụ Pháp chế

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2011
10566

Quyết định 46/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 104/2009/QĐ-TTg ngày 12/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2011
10567

Quyết định 3994/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2011
10568

Quyết định 2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực thi hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 22/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2011
10569

Thông tư 37/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/06/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2011
10570

Công văn 86/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lấy ý kiến của cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch đô thị

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2011
10571

Thông tư liên tịch 122/2011/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra. xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 17/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2011
10572

Quyết định 4146/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 17/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2011
10573

Công văn 3361/BHXH-VP của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ

Lĩnh vực: Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 16/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2011
10574

Quyết định 3888/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công công tác các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 16/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2011
10575

Quyết định 1805/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 15/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2011
10576

Quyết định 999/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2011
10577

Thông báo 258/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng tại cuộc họp với Ban Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2011
10578

Quyết định 1939/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định công tác lập hồ sơ, danh mục hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành của Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2012
10579

Công văn 631/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 11/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2011
10580

Quyết định 1570/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp Giấy phép và công nhận Điều lệ Quỹ Phòng chống thiên tai, Đền ơn đáp nghĩa, Xóa đói giảm nghèo trong lực lượng công an nhân dân

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2011
Vui lòng đợi