Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.778 văn bản: Hành chính
10521

Nghị định 40/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
10522

Báo cáo 216/BC-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lý lịch tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2009
10523

Báo cáo 251/BC-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

Lĩnh vực: Hành chính;Hình sự Tải về
Ban hành: 23/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2009
10524

Quyết định 1149/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 23/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2009
10525

Công văn 2622/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức thực hiện Đề án 30

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2009
10526

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 23/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2016
10527

Công văn 2880/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động ngoại hối

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Hành chính Tải về
Ban hành: 22/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
10528

Quyết định 518/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hoà

Lĩnh vực: Hành chính;Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 22/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2009
10529

Công văn 596/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ về việc quan tâm, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án 30 tại các Bộ, ngành, địa phương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2009
10530

Quyết định 32/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận - huyện

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
10531

Quyết định 501/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hết hiệu lực pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 20/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
10532

Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công, uỷ quyền giải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Đầu tư;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
10533

Công văn 2083/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp thắc mắc thủ tục hải quan sau đối thoại doanh nghiệp FDI

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
10534

Quyết định 61/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bạn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 51/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
10535

Công văn 1133/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc chuyển giao quản lý lĩnh vực công chứng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 16/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2009
10536

Báo cáo 341/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính tháng 4 năm 2009

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 15/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2009
10537

Quyết định 474/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 14/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
10538

Quyết định 473/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 13/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2009
10539

Quyết định 473/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 13/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2009
10540

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hành chính Tải về
Ban hành: 13/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
Vui lòng đợi