Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.579 văn bản: Hành chính
10141

Công văn 5994/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bố trí trụ sở làm việc

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2009
10142

Quyết định 1675/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2009
10143

Quyết định 3999/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2009
10144

Công văn 5894/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ về nội dung Kế hoạch tổng thể tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
10145

Thông tư liên tịch 30/2009/TTLT-BXD-BKH của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
10146

Quyết định 1674/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2009
10147

Báo cáo 84/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 56/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Ban hành: 26/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
10148

Thông tư 26/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường

Ban hành: 26/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
10149

Báo cáo 2755/BC-BNV của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 8/2009

Ban hành: 26/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
10150

Quyết định 1034/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định phối hợp công tác giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
10151

Công văn 256/CCTTHC của Tổ chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát ngay những thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
10152

Báo cáo 83/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 và kế hoạch công tác tháng 9 năm 2009

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
10153

Công văn 7393/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát và lập Tờ khai đăng ký tài sản nhà nước

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
10154

Báo cáo 82/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
10155

Thông tư 24/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về công tác quản lý địa bàn của cơ quan Quản lý thị trường

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
10156

Thông báo 3154/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
10157

Quyết định 95/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án, đề án khoa học công nghệ của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
10158

Quyết định 94/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
10159

Quyết định 531/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán

Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2009
10160

Báo cáo 2713/BC-BNV của Bộ Nội vụ về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30

Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2009
Vui lòng đợi