Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.280 văn bản: Hành chính
10101

Báo cáo 99/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác cải cách hành chính tháng 02 năm 2009

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
10102

Nghị định 19/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính ban hành kèm theo Nghị định số 162/2004/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2009
10103

Quyết định 224/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại thành phố Hồ Chí Minh"

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 19/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2009
10104

Nghị định 18/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Hải quan;Chính sách;Vi phạm hành chính;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2009
10105

Công văn 24/CCTTHC về việc kiện toàn nhân sự Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 tại địa phương do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
10106

Thông báo 29/TB-TCT của Tổng cục Thuế về việc sử dụng mẫu Tờ trình lãnh đạo cơ quan thuế các cấp

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 16/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2020
10107

Nghị định 15/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Chính sách;Hành chính;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 13/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2009
10108

Thông tư 03/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở Giao dịch hàng hoá theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hoá

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 10/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2009
10109

Quyết định 305/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hành chính Tư pháp

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 05/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
10110

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp;Hành chính;Xuất nhập cảnh Tải về
Ban hành: 30/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2009
10111

Quyết định 23/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc giao nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2009

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2009
10112

Báo cáo 32/BC-BYT của Bộ Y tế về việc công tác cải cách hành chính tháng 01 năm 2009

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2009
10113

Quyết định 50/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Trì (Tỷ lệ 1/5.000)

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2009
10114

Quyết định 48/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng Quy hoạch chung xây dựng huyện Gia Lâm (Tỷ lệ 1/5.000)

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2009
10115

Thông tư 01/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật ngành công thương

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 20/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2009
10116

Quyết định 21/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban Dân tộc năm 2009

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2009
10117

Quyết định 133/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
10118

Chỉ thị 160/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác cải cách, hiện đại hoá hải quan, chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 19/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2009
10119

Quyết định 11/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 125/2004/QĐ-TTg ngày 09 tháng 07 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Hành chính;Hàng hải Tải về
Ban hành: 16/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2009
10120

Nghị quyết 724/2009/NQ-UBTVQH12 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 16/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2009
Vui lòng đợi