Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.567 văn bản: Hành chính
10081

Quyết định 103/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Cơ cấu tổ chức;Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
10082

Báo cáo 95/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
10083

Quyết định 104/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành "Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội"

Lĩnh vực: Hành chính;Thương mại-Quảng cáo;Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
Ban hành: 24/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
10084

Quyết định 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 21/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2015
10085

Quyết định 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Trang thông tin điện tử Công báo thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 21/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2009
10086

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Hành chính;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 19/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2017
10087

Thông tư 15/2009/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 04/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu sổ sách và mẫu báo cáo thống kê y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
10088

Công văn 6477/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo Chính phủ khoản 3 Điều 27 của dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
10089

Báo cáo 91/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác cải cách hành chính Quý II năm 2009

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
10090

Quyết định 4825/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Ban Tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
10091

Công văn 3477/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát thông tin đăng ký tài sản nhà nước

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hành chính Tải về
Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2009
10092

Công văn 5545/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 16/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
10093

Báo cáo 865/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính Quý III năm 2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2009
10094

Công văn 09/BXD-TTr của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xử phạt đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng tăng thêm diện tích so với Giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng;Hành chính Tải về
Ban hành: 14/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2009
10095

Công văn 5401/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc hồ sơ thanh khoản

Lĩnh vực: Hải quan;Hành chính Tải về
Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
10096

Công văn 3231/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc trả lời một số vướng mắc trong lĩnh vực công chứng

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2009
10097

Quyết định 2640/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
10098

Quyết định 1273/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30 giai đoạn II - Rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính;Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 09/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2009
10099

Quyết định 4616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
10100

Quyết định 4620/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
Vui lòng đợi