Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.280 văn bản: Hành chính
10081

Quyết định 296/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2009
10082

Công văn 357/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp và trụ sở, nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 06/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
10083

Nghị định 24/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 05/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
10084

Quyết định 36/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ quyết định

Ban hành: 05/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2009
10085

Công văn 1162/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký hợp đồng gia công thông qua đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 05/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
10086

Quyết định 411/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0

Ban hành: 02/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2009
10087

Thông báo 65/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về định hướng quy hoạch địa điểm hệ thống giáo dục, y tế, công nghiệp và trung tâm hành chính quốc gia mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
10088

Công văn 1027/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đính chính Công văn số 6815/TCHQ-GSQL

Ban hành: 26/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
10089

Công văn 1223/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức thực hiện Đề án 30

Ban hành: 26/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
10090

Công văn 1275/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tham gia ý kiến dự thảo văn bản

Ban hành: 26/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
10091

Thông báo 61/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 27 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 26/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
10092

Quyết định 249/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai là đô thị loại II

Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
10093

Công văn 2172/BTC-CST của Bộ Tài chính về thời điểm hiệu lực Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC

Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
10094

Công văn 1182/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 01/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2009
10095

Thông tư 01/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở

Ban hành: 25/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2009
10096

Công văn 950/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng tồn đọng không người nhận

Ban hành: 24/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2009
10097

Quyết định số 702/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) phường Cát Lái, quận 2

Ban hành: 23/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2009
10098

Quyết định 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khoá XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

Ban hành: 23/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2009
10099

Quyết định số 703/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) phường Bình Khánh, quận 2

Ban hành: 23/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/03/2009
10100

Quyết định 1028/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Giải Bóng đá học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo - 2009

Ban hành: 20/02/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2009
Vui lòng đợi