Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 11.542 văn bản: Hành chính
10061

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 19/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2017
10062

Thông tư 15/2009/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 04/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu sổ sách và mẫu báo cáo thống kê y tế

Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
10063

Công văn 6477/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo Chính phủ khoản 3 Điều 27 của dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề

Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
10064

Báo cáo 91/BC-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về công tác cải cách hành chính Quý II năm 2009

Ban hành: 18/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
10065

Quyết định 4825/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Ban Tiếp công dân của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
10066

Công văn 3477/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát thông tin đăng ký tài sản nhà nước

Ban hành: 17/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2009
10067

Công văn 5545/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Ban hành: 16/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2009
10068

Báo cáo 865/BC-BYT của Bộ Y tế về công tác cải cách hành chính Quý III năm 2009

Ban hành: 15/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2009
10069

Công văn 09/BXD-TTr của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xử phạt đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng tăng thêm diện tích so với Giấy phép xây dựng

Ban hành: 14/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2009
10070

Công văn 5401/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc hồ sơ thanh khoản

Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2009
10071

Công văn 3231/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc trả lời một số vướng mắc trong lĩnh vực công chứng

Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2009
10072

Quyết định 2640/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định mức ưu đãi thu hút người có trình độ cao về tỉnh công tác

Ban hành: 10/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2017
10073

Quyết định 1273/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 30 giai đoạn II - Rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 09/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2009
10074

Quyết định 4616/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở xây dựng thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
10075

Quyết định 4620/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2009
10076

Công văn 283/CCTTHC của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tuớng Chính phủ về việc công bố, công khai và nhập các thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2009
10077

Công văn 3188/BTP-BTTP của Bộ Tư pháp về việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban Nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2009
10078

Quyết định 4619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2019
10079

Quyết định 4614/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2009
10080

Quyết định 4612/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2009
Vui lòng đợi