Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 20.578 văn bản: Hành chính
01

Quyết định 1138/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
02

Quyết định 3532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
03

​Quyết định 893/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 05 thủ tục hành chính mới; 01 thủ tục h​ành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định tư pháp xây dựng, lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
04

Quyết định 2369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
05

Quyết định 1445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
06

Quyết định 2170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Lĩnh vực: Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
07

Quyết định 1566/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính Tải về
08

Quyết định 2337/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
09

Quyết định 2368/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trong hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
10

Quyết định 3517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Thị Trấn, thị xã Nghi Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
11

Quyết định 2172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc lĩnh vực công thương tại tỉnh Thái Bình

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
12

Quyết định 1567/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi, hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Quyết định 1568/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
14

Quyết định 1264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
15

Quyết định 4916/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm thuộc chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
16

Quyết định 3514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
17

Quyết định 3529/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án sáp nhập Đoàn Quy hoạch và Thiết kế thủy lợi vào Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
18

Quyết định 2352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
19

Quyết định 3515/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính Tải về
20

Quyết định 2072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh sách tinh giản biên chế bổ sung đợt II năm 2023

Lĩnh vực: Hành chính Tải về