Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 18.036 văn bản: Hành chính
01

Công văn 4023/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ các Bộ, ngành, địa phương sau Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023

02

Quyết định 2237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

03

Công văn 493/TTg-KSTT của Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

04
05

Thông báo 200/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam

06

Quyết định 1080/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã

07
08
09

Quyết định 787/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giám định y khoa thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Y tế

10

Quyết định 729/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

11

Quyết định 647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

12

Thông báo 369/TB-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 5 năm 2023

13
14
15
16

Quyết định 622/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

17

Quyết định 1899/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc, Hoạt động xây dựng, Nhà ở và công sở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng

18
19

Quyết định 1062/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

20

Quyết định 576/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Hà Nam