Danh mục

Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 575 văn bản: Hàng hải
141

Quyết định 540/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 10/02/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2016
142

Thông tư 01/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 21/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2015
143

Thông tư 79/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 27/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2015
144

Quyết định 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 21/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2014
145

Nghị định 109/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 20/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2014
146

Thông tư 66/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 12/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2014
147

Công văn 9020/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý, vận hành báo hiệu hàng hải và vốn thực hiện Dự án nạo vét luồng vào Cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 12/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2014
148

Thông tư 60/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 03/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2014
149

Thông tư 59/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định kiểm định chất lượng kết cấu hạ tầng bến cảng trong vùng nước cảng biển

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 27/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2014
150

Quyết định 2736/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố các tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2014

Lĩnh vực: Hàng hải;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 24/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2014
151

Quyết định 1901/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành Công nghiệp đóng tàu thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hàng hải Tải về
Ban hành: 22/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2014
152

Thông tư 52/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BGTVT ngày 12/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 20/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2014
153

Thông tư 51/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 17/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2014
154

Thông tư 47/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Đồng Nai

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 10/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2014
155

Quyết định 47/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn

Lĩnh vực: Chính sách;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 27/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2014
156

Quyết định 1517/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Chính sách;Hàng hải Tải về
Ban hành: 26/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2014
157

Thông tư 35/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 19/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2014
158

Thông tư 28/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 29/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2014
159

Quyết định 1037/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 24/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/06/2014
160

Thông tư 21/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 04/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2014
Vui lòng đợi