Danh mục

Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 574 văn bản: Hàng hải
81

Quyết định 633/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các công ước quốc tế trong lĩnh vực hàng hải mà Việt Nam là thành viên và triển khai gia nhập các văn kiện của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO)

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2018
82

Nghị định 43/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 12/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2018
83

Thông tư 08/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 22/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
84

Thông tư 07/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra tàu biển

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 07/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2018
85

Nghị định 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 02/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2018
86

Quyết định 48/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 09/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
87

Quyết định 49/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 09/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
88

Thông tư 01/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 03/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
89

Thông tư 52/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo trì công trình hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
90

Quyết định 2072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
91

Nghị định 143/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định bảo vệ công trình hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 14/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
92

Nghị định 142/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
93

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Thủy hải sản;Hàng hải Tải về
Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
94

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Hàng hải Tải về
Xác thực: 29/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
95

Thông tư 23/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về chức năng, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 28/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2017
96

Thông tư 17/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 31/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
97

Thông tư 22/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hàng hải Tải về
Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
98

Nghị định 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 10/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2017
99

Thông tư 38/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Lao động-Tiền lương;Hàng hải Tải về
Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
100

Nghị định 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2017
Vui lòng đợi