Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 564 văn bản: Hàng hải
81

Nghị định 143/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định bảo vệ công trình hàng hải

Ban hành: 14/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2017
82

Nghị định 142/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Ban hành: 11/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
83

Quyết định 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 17/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2020
84

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định thủ tục cấp, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải

Xác thực: 29/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
85

Thông tư 23/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về chức năng, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

Ban hành: 28/07/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2017
86

Thông tư 17/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về điều kiện để thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

Ban hành: 31/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
87

Thông tư 22/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên

Ban hành: 12/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2017
88

Nghị định 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

Ban hành: 10/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2017
89

Thông tư 38/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán chi phí hồi hương cho thuyền viên

Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2017
90

Nghị định 37/2017/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2017
91

Nghị định 38/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

Ban hành: 04/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2017
92

Nghị định 29/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

Ban hành: 20/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2017
93

Nghị định 170/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải

Ban hành: 27/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2016
94

Thông tư 44/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa

Ban hành: 26/12/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2016
95

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2016 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải

Xác thực: 16/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2017
96

Nghị định 160/2016/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

Ban hành: 29/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2016
97

Thông tư 261/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải

Ban hành: 14/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2016
98

Nghị định 146/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển

Ban hành: 02/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2016
99

Quyết định 3405/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý cảng, bến thủy nội địa trong vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Hậu Giang và Sóc Trăng

Ban hành: 01/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2016
100

Thông tư 31/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải

Ban hành: 31/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2016
Vui lòng đợi