Danh mục

Văn bản Luật Hàng hải

Có tất cả 568 văn bản: Hàng hải
561

Quyết định 174/QĐ-PCVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Điều lệ chức trách thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 05/02/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/12/2005
562

Quyết định 3321/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Xuất nhập khẩu cung ứng vật tư đường thuỷ

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 13/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
563

Quyết định 3315/QĐ-TCCB-LĐ của Bộ Giao thông Vận tải thành lập lại Xí nghiệp Vận tải thuỷ miền Nam

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 13/01/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
564

Quyết định 31-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục Hàng hải Việt nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hàng hải Tải về
Ban hành: 02/02/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2003
565

Quyết định 203-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đăng kiểm tầu biển tại Việt Nam

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 28/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2006
566

Quyết định 204-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra an toàn hàng hải Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 28/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2004
567

Quyết định 202-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan tổ chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại các cảng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 28/12/1992
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
568

Bộ luật Hàng hải số 42-LCT/HĐNN8 của Quốc hội

Lĩnh vực: Hàng hải Tải về
Ban hành: 30/06/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2005
Vui lòng đợi