Tra cứu Công văn về Hải quan

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.191 văn bản: Hải quan
81

Công văn 594/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
82

Công văn 4651/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác minh C/O mẫu D

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
83

Công văn 581/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc lập 02 bản lược khai hàng hóa (Cargo manifest)

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
84

Công văn 4538/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp mã mặt hàng cáp quang chống sét và hộp đầu nối

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
85

Công văn 4509/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
86

Công văn 570/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
87

Công văn 571/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O mẫu D

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
88

Công văn 569/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xác minh chữ ký trên C/O mẫu S

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
89

Công văn 4440/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại thẻ nhớ dùng cho máy ảnh, điện thoại và thanh nhớ USB

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
90

Công văn 6176/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận mặt hàng chưa sản xuất được trong nước

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
91

Công văn 4345/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc phân loại tổ máy phát điện

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
92

Công văn 4350/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng dây hàn có tên khai báo là: "Dây hàn hợp kim"

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
93

Công văn 4347/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa gửi kho ngoại quan

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
94

Công văn 4312/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
95

Công văn 4310/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn khai báo vận tải đơn trong hồ sơ hải quan điện tử

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
96

Công văn 548/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra nhãn hàng hóa và xuất xứ hàng hóa trên sản phẩm

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
97

Công văn 538/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O mẫu D

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
98

Công văn 4222/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về chữ ký trên C/O mẫu AK

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
99

Công văn 4196/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xem xét tính hợp lệ của C/O mẫu AK

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
100

Công văn 10784/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất

Lĩnh vực: Hải quan, Doanh nghiệp Tải về