Tra cứu Công văn về Hải quan

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.189 văn bản: Hải quan
61

Công văn 876/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc

62

Công văn 756/BCT-XNK của Bộ Tài chính về C/O Mẫu D có vận tải đơn do nước thứ ba phát hành

63

Công văn 579/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lời công văn xác định mã số của mặt hàng "Máy in kết quả siêu âm trắng đen và máy in kết quả siêu âm màu"

64

Công văn 247/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg

65

Công văn 12253/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

66

Công văn 7007/TCHQ-PTPL của Tổng cục Hải quan về việc giám định mặt hàng giấy của Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn

67

Công văn 6931/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt

68

Công văn 916/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý và Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

69

Công văn 11648/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

70

Công văn 6619/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh bản khai hàng hóa của Hãng tàu Maersk Line

71

Công văn 10851/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

72

Công văn 9520/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

73

Công văn 4951/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc phúc tập hồ sơ hải quan điện tử

74

Công văn 4711/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực cảng biển quốc tế

75

Công văn 4688/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vận đơn chở suốt và vận đơn trực tiếp

76

Công văn 4687/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

77

Công văn 593/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O

78

Công văn 4664/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa quá thời hạn gửi kho ngoại quan

79

Công văn 594/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O

80

Công văn 4651/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác minh C/O mẫu D