Danh mục

Tra cứu Công văn về Hải quan

Có tất cả 3.185 văn bản: Hải quan
3161

Công văn 2952/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu tại khu công nghiệp, khu chế xuất

Ban hành: 25/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3162

Quy định 172/1998/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc lập bản trích tờ khai hàng hoá nhập khẩu

Ban hành: 20/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
3163

Công văn 1841/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK của các DN đối với ĐTNN

Ban hành: 03/06/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
3164

Công văn 1298/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đối với quà tặng, hành lý cá nhân

Ban hành: 21/04/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
3165

Công văn về việc hướng dẫn thuế đối với dự án ODA

Ban hành: 04/03/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3166

Công văn 395/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe gắn máy.

Ban hành: 11/02/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2004
3167

Công văn 202/TCHQ-GSQL-CV của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan giữa các xí nghiệp chế xuất trong một khu chế xuất

Ban hành: 20/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2004
3168

Công văn về việc quy định về quản lý sử dụng Seal hải quan

Ban hành: 06/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
3169

Công văn 4043/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dán tem hàng nhập khẩu

Ban hành: 18/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
3170

Công văn 3642/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp tải hàng chuyển tiếp về địa điểm kiểm tra ngoài CK

Ban hành: 22/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2004
3171

Công văn hướng dẫn sử dụng tờ khai hải quan cho xí nghiệp chế xuất

Ban hành: 30/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
3172

Công văn về việc thực hiện Thông tư 42/TCHQ-GSQL ngày 22/03/1997

Ban hành: 29/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
3173

Công văn 1410/GSQL-CV của Tổng cục Hải quan về việc không yêu cầu giám định đối với hàng thuộc vốn đầu tư nước ngoài

Ban hành: 28/04/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2005
3174

Công văn 685/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc quản lý và sử dụng ấn chỉ

Ban hành: 01/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3175

Công văn 2677/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết vướng mắc thủ tục nhập khẩu xe ô tô vừa chở hàng vừa chở người và động cơ xe ô tô tải đã qua sử dụng

Ban hành: 19/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2004
3176

Công văn 2505/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 97/TCHQ-PC ngày 5/8/1996 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về trình tự, xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan

Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
3177

Công văn 1563TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ đọng thuế

Ban hành: 28/05/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2003
3178

Công văn 1238-TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc quản lý hàng gia công

Ban hành: 29/04/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
3179

Công văn 1093/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng kết quả giám định chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu

Ban hành: 18/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
3180

Công văn 1094/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh làm thủ tục chuyển tiếp đối với các loại ô tô

Ban hành: 18/04/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2003
Vui lòng đợi