Danh mục

Tra cứu Công văn về Hải quan

Có tất cả 3.185 văn bản: Hải quan
3141

Công văn 3673/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế tạm thời dịch vụ thủ tục hải quan

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 08/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2004
3142

Công văn 3072/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn giải quyết những vướng mắc về SHCN

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 07/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
3143

Công văn 3079/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế tài liệu nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 07/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2005
3144

Công văn về việc nhập khẩu chứng gia cầm

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 29/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
3145

Công văn 2834/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 26/05/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2003
3146

Công văn 2462/TCHQ-KTTTcủa Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo CEPT-1999

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 08/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
3147

Công văn 3060/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đơn vị Hải quan làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu sản phẩm đối với hàng SXXK

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 07/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
3148

Công văn 2392/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị, PTVT chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được dùng làm TSCĐ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Hải quan Tải về
Ban hành: 06/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
3149

Công văn 1944/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 12/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2006
3150

Công văn 1441/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc C/O đối với hàng phi mậu dịch

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 18/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2005
3151

Công văn 1393/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết miễn thuế, hoàn thuế đối với hàng hoá XNK

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 17/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
3152

Công văn 880/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn bổ sung việc xét miễn thuế hàng quà biếu, tặng

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 11/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
3153

Công văn về việc hướng dẫn thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 30/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
3154

Công văn về việc Chứng thư giám định hàng hoá xuất nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 28/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
3155

Công văn 220/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón năm 1999

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 12/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
3156

Công văn 4953/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật tư tạm nhập tái xuất của nhà thầu dầu khí

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 31/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
3157

Công văn 4908/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc địa điểm thông quan bên ngoài cửa khẩu xuất nhập khẩu hàng hoá

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 30/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
3158

Công văn 4548/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xác định các mặt hàng chịu thuế trong danh mục thuế suất hàng hoá nhập khẩu chịu thuế giá trị gia tăng

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Xuất nhập khẩu;Hải quan Tải về
Ban hành: 05/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
3159

Công văn 4171/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về hàng trao đổi giữa nội địa và khu chế xuất

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 14/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
3160

Công văn 3130/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết những vướng mắc trong thời gian đầu thực hiện Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998

Lĩnh vực: Hải quan Tải về
Ban hành: 11/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
Vui lòng đợi