Văn bản Luật Hải quan

Có tất cả 3.590 văn bản: Hải quan
401

Công văn 2609/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn cấp thẻ cho nhân viên đại lý hải quan

Ban hành: 15/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
402

Công văn 2219/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa và thành lập kho ngoại quan

Ban hành: 24/05/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2006
403

Công văn 1073/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thu phí lưu kho HQ

Ban hành: 17/03/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
404

Công văn 164/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về xử lý truy thu thuế theo TT34

Ban hành: 12/01/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2006
405

Công văn 4523/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc tái nhập áo thun nam

Ban hành: 31/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
406

Công văn 4502/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc C/O đối với hàng từ kho ngoại quan nhập khẩu vào thị trường nội địa

Ban hành: 28/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2005
407

Công văn 4507/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại thiết bị đồng bộ

Ban hành: 28/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2005
408

Công văn 4490/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng sơn dẻo nóng phản quang nhập khẩu để xác định lại số thuế NK đã nộp

Ban hành: 28/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
409

Công văn 4493/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc xác định để phân loại muối nhập khẩu của Công ty CPHH Vedan

Ban hành: 28/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
410

Công văn 4508/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng paraffiin đã clo hoá

Ban hành: 28/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
411

Công văn 4506/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hoá

Ban hành: 28/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
412

Công văn 4463/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn phân loại trước hàng hoá nhập khẩu

Ban hành: 27/10/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2006
413

Công văn 3665/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc trị giá tính thuế sợi tổng hợp

Ban hành: 09/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
414

Công văn 3656/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc không thu thuế NK hàng xuất khẩu bị trả về

Ban hành: 08/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
415

Công văn 3598/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng TN-TX

Ban hành: 05/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
416

Công văn 3562/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế GTGT

Ban hành: 01/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
417

Công văn 3567/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu

Ban hành: 01/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
418

Công văn 2365/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chế độ tài chính đối với chợ trong KTM-CM

Ban hành: 17/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
419

Công văn 2378/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục Hải quan

Ban hành: 17/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
420

Công văn 2351/TCHQ/GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện điều 6, phần II. TTLB số 04/TTLB

Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
Vui lòng đợi