Văn bản Luật Giao thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.501 văn bản: Giao thông
10141

Quyết định 62/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải đối với tàu thuỷ vận tải nội địa và phí, lệ phí hàng hải đặc biệt

10142

Quyết định 63/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2005

10143

Thông tư 34/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

10144

Quyết định 1040/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (ban hành theo Quyết định 4352/2001/QĐ-BGTVT)

10145

Thông tư 09/2003/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn lập dự toán quản lý, sửa chữa đường sông

10146

Quyết định 994/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực trách nhiệm của cảng vụ Hải Phòng

10147

Quyết định 992/2003/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa ôtô

10148

Quyết định 43/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của khu quản lý giao thông đô thị, trực thuộc sở giao thông công chánh

10149

Quyết định 42/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2003 cho các đội trật tự giao thông thanh niên xung phong

10150

Thông tư 15/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô bị tạm giữ do vi phạm luật lệ về trật tự an toàn giao thông

10151

Quyết định 34/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

10152

Quyết định 23/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy tắc, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

10153

Nghị định 15/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

10154

Nghị định 13/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ

10155

Nghị định 14/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường bộ

10156

Thông tư 12/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 109/2002/TT-BTC ngày 6/12/2002 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí đường bộ

10157

Công văn 1349/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc kinh phí thanh toán phí sử dụng đường bộ

10158

Nghị quyết 34/2003/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc một số giải pháp và cơ chế, chính sách để kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội

10159

Công văn 552/TCT/AC của Tổng cục Thuế về việc thông báo phát vé thu phí đường bộ toàn quốc

10160

Công văn 1140TC/VP của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 109/2002/TT-BTC