Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 9.037 văn bản: Giao thông
8941

Nghị định 80/CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 05/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2004
8942

Thông tư 77-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
8943

Quyết định 2923-QĐ/ĐB của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp giấy phép thi công công trình liên quan đến đường bộ

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
8944

Chỉ thị 398/ĐBVN của Bộ Giao thông vân tải về việc cấp giấy phép lưu hành đặc biệt, kiểm tra các loại phương tiện có tải trọng lớn quá giới hạn của cầu đường lưu thông trên đường giao thông công cộng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 02/11/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2006
8945

Quyết định 2778/PC-ĐB của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy chế hoạt động trạm cân xe"

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 21/10/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
8946

Quyết định 2487/ĐBVN của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố trọng tải trên quốc lộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 19/09/1996
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
8947

Thông tư 318-TT/PC của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Điều 19 Nghị định 40/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông Tải về
Ban hành: 06/09/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/1996
8948

Quyết định 2048-QĐ/PC của Bộ Giao thông vậ tải về quản lý và cấp giấy phép vận tải thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
8949

Quyết định 2050-QĐ/PC của Bộ Giao thông vậ tải về sửa đổi, bổ sung quy tắc báo hiệu đường thuỷ nội địa Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
8950

Quyết định 2049-QĐ/PC của Bộ Giao thông vậ tải về việc giảm tải trong mùa lũ đối với phương tiện vận tải thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
8951

Quyết định 2046-QĐ/PC của Bộ Giao thông vậ tải về việc ban hành thể lệ quản lý cảng, bến thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2005
8952

Quyết định 2047-QĐ/PC của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành bản quy định về quản lý và cấp giấy phép sử dụng vùng nước đường thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
8953

Quyết định 2057-QĐ/PC của Bộ Giao thông vậ tải về việc cấp phép đóng mới phương tiện thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
8954

Quyết định 2056-QĐ/PC của Bộ Giao thông vậ tải về việc ban hành quy định đăng ký phương tiện thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/08/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
8955

Nghị định 39/CP của Chính phủ về bảo đảm trật tư an toàn giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Công nghiệp;Giao thông Tải về
Ban hành: 05/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
8956

Nghị định 40/CP của Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông Tải về
Ban hành: 05/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
8957

Chỉ thị về việc tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông Tải về
Ban hành: 05/07/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/1996
8958

Quyết định 1165/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về giới hạn khai thác của các sân bay quốc tế

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 10/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
8959

Quyết định 1259QĐ/KHKT-PCVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định việc kiểm tra chất lượng các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hóa của nước ngoài

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 04/06/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/1996
8960

Thông tư 904/CAAV của Cục Hàng không gân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 818/TTg ngày 13/02/1995 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cước hàng không dân dụng Việt Nam

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 06/05/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
Vui lòng đợi