Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 9.037 văn bản: Giao thông
8881

Thông tư 05/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi bổ sung điểm 3 mục I Thông tư số 57/1998/TT/BTC ngày 27/4/1998.

Ban hành: 13/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
8882

Quyết định 31/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông quốc lộ 5

Ban hành: 02/01/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
8883

Thông tư 05/1998/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

Ban hành: 29/12/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
8884

Quyết định 23/12/1998 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Cục Đường bộ Việt Nam

Ban hành: 23/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2004
8885

Thông tư liên tịch 161/1998/TTLT/TC-GTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chế độ cấp phát thanh toán đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực quản lý, sửa chữa cơ sở hạ tầng đường sắt

Ban hành: 16/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
8886

Nghị định 99/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý mua, bán tàu biển

Ban hành: 28/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2003
8887

Quyết định 2597/1998/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Ban hành: 19/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8888

Quyết định 2578/QĐ/1998/GTVT-CGĐ của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành nội dung, danh mục hồ sơ hoàn công công trình giao thông cầu, đường bộ

Ban hành: 14/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2015
8889

Quyết định 1327/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí đi qua cầu Gianh

Ban hành: 03/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
8890

Nghị định 78/1998/NĐ-CP của Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 49/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ

Ban hành: 26/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8891

Nghị định 77/1998/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ

Ban hành: 26/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8892

Nghị định 76/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ

Ban hành: 26/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8893

Nghị định 75/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ

Ban hành: 26/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8894

Thông tư 2585/1998/TT-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn áp dụng giá cước hành khách ưu đãi trên các đường bay nội địa cho một số đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Ban hành: 18/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
8895

Nghị định 72/1998/NĐ-CP của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

Ban hành: 15/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8896

Thông tư 259/1998/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ về Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên

Ban hành: 18/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8897

Thông tư 258/1998/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Ban hành: 18/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2012
8898

Thông tư 253/1998/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 40/1998/NĐ-CP ngày 10/6/1998 của Chính phủ về kinh doanh vận tải biển của công ty, doanh nghiệp tư nhân

Ban hành: 15/08/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8899

Quyết định 2040/1998/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động cho thuê tàu bay của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam

Ban hành: 20/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
8900

Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ

Ban hành: 06/07/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2011
Vui lòng đợi