Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.955 văn bản: Giao thông
8841

Quyết định 911/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 24/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
8842

Thông tư 323-TT/GTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn Nghị định 45/CP ngày 29/4/1997 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã giao thông vận tải và một số điều của Nghị định 2/CP ngày 02/01/1997, Nghị định 16/CP ngày 21/02/1997 đối với hợp tác xã giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 03/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8843

Quyết định 789/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
8844

Chỉ thị 718/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các Nghị định của Chính phủ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Lĩnh vực: An ninh trật tự;Giao thông Tải về
Ban hành: 01/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
8845

Quyết định 2106/QĐ-GTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành thể lệ bốc dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá tại cảng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 23/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
8846

Thông tư 53-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí về bảo đảm trật tư, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 16/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
8847

Quyết định 1855-QĐ/KHKT-PCVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định việc phát hành, quản lý, cấp phát và sử dụng "Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" đối với phương tiện cơ giới đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 28/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
8848

Chỉ thị 236-CT/GTVT của Bộ Giao thông vận tải về phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 21/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
8849

Chỉ thị 11-CT/BNV(V11) của Bộ Nội vụ về việc chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ và chống tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 18/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
8850

Quyết định 1774-QĐ/KHKT-PCVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định việc kiểm tra chất lượng các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hoá trong nước

Lĩnh vực: Giao thông;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 16/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
8851

Quyết định 1748-QĐ/GTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ chức quản lý và cấp giấy phép vận tải đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 12/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
8852

Quyết định 1731-QĐ/PC-VT của Bộ Giao thông vận tải vê việc công bố danh mục sông, kênh thuộc trung ương quản lý

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 10/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
8853

Quyết định 1095/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý việc thuê, mua tầu bay, thuê người khai thác tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 16/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
8854

Thông tư 29-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117-TC/TCT ngày 24/12/1994 của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí giao thông quá giá xăng dầu

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 09/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
8855

Thông tư liên tịch 93/TT-LT của Bộ Giao thông vận tải và Ban Tỏ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải và Sở Giao thông công chính (gọi chung là Sở Giao thông vận tải) ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 29/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
8856

Thông tư 50-TT/PC của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 39/CP của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 01/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
8857

Quyết định 343/PC-VT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chức danh, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục và trang bị của lực lượng Thanh tra Giao thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 22/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
8858

Thông tư 92/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện "Qui chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng" (ban hành kèm theo Quyết định số 971/TTg ngày 28/12/96 của Thủ tướng Chính phủ)

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/01/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2004
8859

Quyết định 971/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tầu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dựng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 28/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/1997
8860

Nghị định 80/CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 05/12/1996
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2004
Vui lòng đợi