Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.960 văn bản: Giao thông
8841

Nghị định 115/1997/NĐ-CP của Chính Phủ về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Ban hành: 17/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/1998
8842

Quyết định 4760 QĐ/KHKT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành "Quy phạm chế tạo và kiểm tra thiết bị nâng"

Ban hành: 13/12/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2010
8843

Công văn 6092/VI của Chính phủ về việc xử lý xe ô tô tay lái nghịch

Ban hành: 29/11/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
8844

Quyết định 1954/CAAV-KV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy chế kiểm tra để cấp, gia hạn chứng chỉ và năng định cho nhân viên không lưu hàng không dân dụng Việt Nam

Ban hành: 29/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
8845

Quyết định 917/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia

Ban hành: 29/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
8846

Quyết định 911/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc

Ban hành: 24/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/1998
8847

Thông tư 323-TT/GTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn Nghị định 45/CP ngày 29/4/1997 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu hợp tác xã giao thông vận tải và một số điều của Nghị định 2/CP ngày 02/01/1997, Nghị định 16/CP ngày 21/02/1997 đối với hợp tác xã giao thông vận tải

Ban hành: 03/10/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8848

Quyết định 789/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam

Ban hành: 24/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2005
8849

Chỉ thị 718/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các Nghị định của Chính phủ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 01/09/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
8850

Quyết định 2106/QĐ-GTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành thể lệ bốc dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá tại cảng biển Việt Nam

Ban hành: 23/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2006
8851

Thông tư 53-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí về bảo đảm trật tư, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Ban hành: 16/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2005
8852

Quyết định 1855-QĐ/KHKT-PCVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định việc phát hành, quản lý, cấp phát và sử dụng "Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" đối với phương tiện cơ giới đường bộ

Ban hành: 28/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
8853

Chỉ thị 236-CT/GTVT của Bộ Giao thông vận tải về phạm vi bảo vệ công trình giao thông đường thuỷ nội địa

Ban hành: 21/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2004
8854

Chỉ thị 11-CT/BNV(V11) của Bộ Nội vụ về việc chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ và chống tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ

Ban hành: 18/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
8855

Quyết định 1774-QĐ/KHKT-PCVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định việc kiểm tra chất lượng các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hoá trong nước

Ban hành: 16/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
8856

Quyết định 1748-QĐ/GTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ chức quản lý và cấp giấy phép vận tải đường bộ

Ban hành: 12/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2004
8857

Quyết định 1731-QĐ/PC-VT của Bộ Giao thông vận tải vê việc công bố danh mục sông, kênh thuộc trung ương quản lý

Ban hành: 10/07/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
8858

Quyết định 1095/CAAV của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý việc thuê, mua tầu bay, thuê người khai thác tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam

Ban hành: 16/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
8859

Thông tư 29-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117-TC/TCT ngày 24/12/1994 của Bộ Tài chính về việc thu lệ phí giao thông quá giá xăng dầu

Ban hành: 09/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2004
8860

Thông tư liên tịch 93/TT-LT của Bộ Giao thông vận tải và Ban Tỏ chức-Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải và Sở Giao thông công chính (gọi chung là Sở Giao thông vận tải) ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 29/03/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
Vui lòng đợi