Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.953 văn bản: Giao thông
7821

Công văn 460/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu công tác lập dự án, thiết kế công trình cầu Cửa Đại và đường dẫn hai đầu cầu

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 01/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
7822

Thông tư 15/2009/TT-BCA(C11) của Bộ Công an về việc quy định về cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp đổi, thu hồi Giấy phép lái xe của lực lượng Công an nhân dân

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
7823

Quyết định 792/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập tổ biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7824

Quyết định 791/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập ban soạn thảo dự thảo Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 30/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7825

Quyết định 56/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 27/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
7826

Quyết định 716/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội

Lĩnh vực: Giao thông;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 26/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7827

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
7828

Công văn 1748/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7887: 2008 về màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2009
7829

Quyết định 710/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hủy kết quả đấu thầu các gói thầu Bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải

Lĩnh vực: Giao thông;Bảo hiểm;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7830

Công văn 53/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/03/2009
7831

Thông tư 55/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 20/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2009
7832

Quyết định 674/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hủy kết quả đấu thầu các gói thầu Bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội

Lĩnh vực: Giao thông;Bảo hiểm;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 20/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7833

Quyết định 658/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép lập đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 19/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7834

Công văn 1589/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải về việc quản lý sử dụng vốn ứng công trình dự án và triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Giao thông Tải về
Ban hành: 19/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
7835

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 17/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
7836

Quyết định 614/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư nâng cấp tuyến sông Thao từ Việt Trì - Lào Cai

Lĩnh vực: Giao thông;Địa giới hành chính;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7837

Quyết định 594/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển đoạn tuyến Quốc lộ 60 cũ từ bến phà Cổ Chiên cũ (Km46 +200) đến đoạn tuyến tiếp giáp với Quốc lộ 60 mới (Km49 + 300) thuộc tỉnh Trà Vinh thành đường địa phương

Lĩnh vực: Giao thông;Địa giới hành chính Tải về
Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7838

Quyết định 615/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án cải tạo, nâng cấp tuyến vận tải thủy Việt Trì - Tuyên Quang

Lĩnh vực: Giao thông;Đấu thầu-Cạnh tranh;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 16/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7839

Thông báo 79/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Đề án "Tăng cường và hiện đại hoá công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông"

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 11/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2009
7840

Thông tư 06/2009/TT-BCA (C11) của Bộ Công an quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 11/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2009
Vui lòng đợi