Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.864 văn bản: Giao thông
7801

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua phà trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2009
7802

Quyết định 38/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí qua cầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2009
7803

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2009
7804

Quyết định 21/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2020 và định hướng đến 2030

Lĩnh vực: Chính sách;Giao thông Tải về
Ban hành: 08/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2009
7805

Quyết định 40/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án cải tạo, nâng cấp tải trọng các cầu yếu còn lại trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Giao thông;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 06/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7806

Công văn 40/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thoả thuận điểm đấu nối vào QL1 mới tại Km 75+450 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 05/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/01/2009
7807

Quyết định 34/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông

Lĩnh vực: Xây dựng;Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2009
7808

Quyết định 33/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sắt Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2009
7809

Quyết định 1930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở Cảng hàng không Cần Thơ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 31/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
7810

Quyết định 3962/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 30/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
7811

Quyết định 31/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
7812

Quyết định 32/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Giao thông;Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
7813

Quyết định 3881/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển đề án bảo vệ môi trường năm 2008 của Cục Hàng Hải Việt Nam sang thực hiện năm 2009

Lĩnh vực: Giao thông;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
7814

Quyết định 3866/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng cấp Bộ nghiệm thu Đề án bảo vệ môi trường "Nghiên cứu áp dụng thí điểm nhiên liệu khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) cho xe buýt tại Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh"

Lĩnh vực: Giao thông;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
7815

Quyết định 30/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa vỏ thép chở xô hoá chất nguy hiểm"

Lĩnh vực: Công nghiệp;Giao thông Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2009
7816

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng; Định mức duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
7817

Chỉ thị 14/2008/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong ngành Giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2008
7818

Thông tư 126/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2008
7819

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng; đơn giá duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 22/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2009
7820

Quyết định 119/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí sông Phan, quốc lộ 1A, tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 17/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2008
Vui lòng đợi