Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.017 văn bản: Giao thông
7761

Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHXN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 18/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
7762

Nghị định 39/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 13/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
7763

Luật của Quốc hội số 26/2001/QH10 về Giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 12/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
7764

Nghị định 36/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 10/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
7765

Thông tư 44/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 15/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
7766

Quyết định 1834/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định hình thức tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban điều hanh dự án và tiêu chuẩn giám đốc điều hành dự án của doanh nghiệp khi thực hiện các dự án xây dựng giao thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 12/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
7767

Thông tư 10/2001/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn sử dụng bản sao giấy chứng nhận đăng ký tàu biển và bản sao giấy chứng nhận phương tiện thuỷ nội địa để lưu hành phương tiện khi phương tiện cầm cố, thế chấp để vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 11/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
7768

Thông tư 08/2001/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 16/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
7769

Quyết định 597/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dự án xây dựng giai đoạn 1 đoạn Mai Dịch - Pháp Vân thuộc đường vành đai III - thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 16/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
7770

Thông tư 08/2001/TT-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 01/2001/NĐ-CP ngày 4/1/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 07/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
7771

Chỉ thị 08/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện một số biện pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông và khắc phục tình trạng giao thông

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 27/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
7772

Thông tư 24/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 16/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
7773

Quyết định 1010/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục hàng hoá phải áp dụng tiêu chuẩn ngành

Lĩnh vực: Giao thông;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 06/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
7774

Quyết định 906/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục và số lượng tàu biển đóng trong nước năm 2001

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 30/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
7775

Quyết định 737/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Điều lệ đường ngang

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 19/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
7776

Nghị định 10/2001/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện kinh doanh và dịch vụ hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 19/03/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
7777

Chỉ thị 01/2001/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai 2001 ngành giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 02/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
7778

Quyết định 02/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng Quốc lộ 1A tại trạm Sông Phan Km 1725+250 tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 11/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2004
7779

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế sửa chữa đường bộ

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 05/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
7780

Nghị định 01/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
Vui lòng đợi