Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.411 văn bản: Giao thông
7761

Công văn 4209/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ xuất nhập cảnh

Ban hành: 12/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2006
7762

Công văn 4209/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ xuất nhập cảnh

Ban hành: 12/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2006
7763

Quyết định 32/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung "Quy định tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu" ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 28/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
7764

Quyết định 31/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về phương thức thu Giá phục vụ hành khách đi chuyến bay quốc tế tại các cảng hàng không Việt Nam

Ban hành: 21/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
7765

Công điện 62/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc cấm vận chuyển gia súc, gia cầm trên các phương tiện vận chuyển khách công cộng

Ban hành: 16/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2006
7766

Quyết định 30/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng vật liệu mới, công nghệ mới trong xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam

Ban hành: 10/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
7767

Quyết định 129/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hai bên trục Quốc lộ 1A (đoạn từ nút giao thông Văn Điển xuống phía Nam đến hết địa phận huyện Thanh Trì ), tỷ lệ 1/2.000 (Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông)

Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
7768

Quyết định 130/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết hai bên trục Quốc lộ 1A đoạn từ nút giao thông Văn Điển xuống phía Nam đến hết địa bàn huyện Thanh Trì, tỷ lệ1/2.000 (Phần quy hoạch sử dụng đất và giao thông)

Ban hành: 04/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
7769

Chỉ thị 26/2006/CT-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe Taxi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 03/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
7770

Quyết định 29/2006/QĐ-BGTVT của bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 01/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2006
7771

Lệnh công bố Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006

Ban hành: 12/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
7772

Quyết định 115/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Xuân La - Cổ Nhuế Ga Phú Diễn - Xuân Phương, tỉ lệ 1:500

Ban hành: 06/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
7773

Quyết định 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Chỉ giới Xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thị trấn la Kha, huyện La Grai, tỉnh Gia Lai

Ban hành: 03/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
7774

Chỉ thị 16/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố

Ban hành: 02/07/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2006
7775

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2006
7776

Công văn 2234/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc nộp phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện giao thông vận tải

Ban hành: 23/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
7777

Quyết định 768/2006/QĐ-BCA(C11) của Bộ Công an về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng cảnh sát nhân dân

Ban hành: 20/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2006
7778

Quyết định 103/2006/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội bổ sung, sửa đổi một số nội dung quy định tại Quyết định sô 240/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2010
7779

Quyết định 85/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ nội dung trái pháp luật của Chỉ thị 08/2006/CT-UB, ngày 14 tháng 03 năm 2006 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện công điên 331/TTg-NC ngày 24/12/2005 và Công điện 373/TTg-NC, ngày 05/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
7780

Quyết định 84/2006/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ súng quyết định số 42/2006/QĐ-UB duyệt đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh - sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2005

Ban hành: 12/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2006
Vui lòng đợi