Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.864 văn bản: Giao thông
7721

Công văn 2234/BGTVT-PC của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/03/2009 của Chính phủ

Ban hành: 13/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
7722

Công văn 2284/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc lập Quy hoạch sân bay dân dụng tại tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 10/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
7723

Công văn 2169/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị cử cán bộ tham gia Nghị định hướng dẫn về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ban hành: 09/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
7724

Quyết định 899/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập tổ tư vấn giúp việc Hội đồng xét duyệt quyết toán Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 08/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
7725

Công văn 2083/BGTVT-TC của Bộ Giao thông vận tải về việc cung cấp các số liệu dự án phải tất toán tài khoản theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008

Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2009
7726

Công văn 523/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán Hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam - Hy Lạp

Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
7727

Thông báo 140/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 03/2009

Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2009
7728

Quyết định 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2009
7729

Công văn 2158/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ban hành: 07/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2009
7730

Thông tư 02/2009/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Ban hành: 03/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2009
7731

Công văn 2000/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải về việc cải tạo, mở rộng đường ngang Km 55 + 250 tuyến đường sắt Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 02/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2009
7732

Công văn 460/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu công tác lập dự án, thiết kế công trình cầu Cửa Đại và đường dẫn hai đầu cầu

Ban hành: 01/04/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
7733

Thông tư 15/2009/TT-BCA(C11) của Bộ Công an về việc quy định về cơ sở đào tạo, tổ chức đào tạo, sát hạch và cấp đổi, thu hồi Giấy phép lái xe của lực lượng Công an nhân dân

Ban hành: 31/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2009
7734

Quyết định 792/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập tổ biên tập dự thảo Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô

Ban hành: 30/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7735

Quyết định 791/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thành lập ban soạn thảo dự thảo Nghị định của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô

Ban hành: 30/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7736

Quyết định 56/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2009
7737

Quyết định 716/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải duyệt Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu bảo hiểm số 5E, 5F thuộc Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến Nam vành đai 3 Hà Nội

Ban hành: 26/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
7738

Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
7739

Công văn 1748/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông vận tải về việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7887: 2008 về màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2009
7740

Quyết định 710/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hủy kết quả đấu thầu các gói thầu Bảo hiểm số 1A, 2A, 5A thuộc Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2009
Vui lòng đợi