Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.017 văn bản: Giao thông
7701

Nghị quyết 13/2002/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 19/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
7702

Quyết định 132/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị từ sở giao thông công chánh cho uỷ ban nhân dân các quận - huyện

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 18/11/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
7703

Quyết định 129/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2002 cho sở giao thông công chánh

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 12/11/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
7704

Quyết định 123/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy chế bổ sung đối với khu đường sông (sở giao thông công chính) về tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực kiểm soát, phòng chống và ứng phó sự cố tràn dầu trong giao thông đường thuỷ thành phố

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 04/11/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
7705

Quyết định 3522/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 29/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
7706

Hiệp định vận tải biển thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Iran

Lĩnh vực: Ngoại giao;Giao thông Tải về
Ban hành: 21/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
7707

Quyết định 114/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc một số điều kiện và chỉ tiêu kinh tế - tài chính để chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội), đường Hùng Vường nối dài (đường Kinh Dương Vương)

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 11/10/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
7708

Quyết định 3277/2002/QĐ-BGTVT phê duyệt mẫu giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 10/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
7709

Quyết định 3171/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Nghệ An

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 03/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
7710

Quyết định 3165/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các đơn vị đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ được ban hành kèm theo Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 6/7/1998 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Lĩnh vực: Giao thông;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 02/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2011
7711

Quyết định 3014/2002/QĐ-BGTVT về việc cho phép tàu thuyền chở hàng khô vào ra để làm hàng tại Bến số 1 - Cảng Dung Quất do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 20/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
7712

Quyết định 2790/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Quảng Ninh

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 30/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
7713

Quyết định 96A/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển giao quyền quản lý thu phí giao thông đường Điện Biên Phủ (xa lộ Hà Nội) và đường Hung Vương nối dài (đường kính Dương Vương)

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 30/08/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
7714

Quyết định 2756/2002/QĐ-BGTVT Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Thể lệ báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 29/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/11/2005
7715

Quyết định 2557/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các loại mô tô, xe gắn máy

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 16/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
7716

Quyết định 2437/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 07/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
7717

Quyết định 2438/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hoá và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Thanh Hoá

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 07/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
7718

Quyết định 2047/2002/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông đường Pháp Vân - Cầu Giẽ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 02/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2014
7719

Quyết định 1921/2002/QĐ-BGTVT công bố Danh mục TCVN, TCN bắt buộc áp dụng do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 20/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
7720

Quyết định 77/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc tạm thời thực hiện thu và miễn, giảm phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 10/06/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2004
Vui lòng đợi