Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.420 văn bản: Giao thông
7681

Công văn 2669/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc hợp tác với Nhật Bản

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 18/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2007
7682

Công văn 2663/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh danh mục đường giao thông các xã sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 18/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2007
7683

Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn về xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc ngành giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 17/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
7684

Công văn 2623/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bán quyền thu phí Quốc lộ 51

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 17/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2007
7685

Quyết định 25/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 17/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
7686

Nghị định 76/2007/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 09/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2007
7687

Nghị định 75/2007/NĐ-CP của Chính phủ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay dân dụng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 09/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2007
7688

Thông báo 99/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về công tác xây dựng quy hoạch ngành giao thông vận tải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 08/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2007
7689

Quyết định 24/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 07/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
7690

Quyết định 23/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 07/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2007
7691

Công văn 2247/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng công trình Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 27/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2007
7692

Quyết định 1575/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Giao thông Tải về
Ban hành: 25/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2007
7693

Nghị định 70/2007/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 20/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2007
7694

Thông báo 75/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Dự án đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây

Lĩnh vực: Đầu tư;Giao thông Tải về
Ban hành: 17/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2007
7695

Quyết định 22/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nghệ An

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 17/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2007
7696

Quyết định 23/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 09/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2007
7697

Quyết định 20/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2557/2002/QĐ-BGTVT ngày 16/8/2002

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 09/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2007
7698

Quyết định 21/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 06/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2007
7699

Quyết định 18/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nha Trang

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải Tải về
Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2007
7700

Quyết định 19/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2007
Vui lòng đợi