Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.017 văn bản: Giao thông
7521

Thông tư liên tịch 03/2005/TTLT-BGTVT-BNV của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của thanh tra giao thông vận tải ở địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 06/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2005
7522

Quyết định 03/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
7523

Quyết định 02/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường sông Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
7524

Quyết định 01/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường sắt Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
7525

Quyết định 04/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2006
7526

Quyết định 06/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trong nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý"

Lĩnh vực: Đầu tư;Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2005
7527

Quyết định 05/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Đường bộ Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 04/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
7528

Quyết định 39/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ;Giao thông Tải về
Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2005
7529

Công văn 15596/TC/VP của Bộ Tài chính về đình chính Quyết định 98/2004/QĐ-BTC

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2005
7530

Quyết định 38/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 24/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2005
7531

Quyết định 37/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa"

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 24/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
7532

Quyết định 36/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa"

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 23/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2005
7533

Quyết định 35/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định điều kiện của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Giao thông Tải về
Ban hành: 23/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2005
7534

Quyết định 33/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 21/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2006
7535

Quyết định 31/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thuỷ nội địa, Tiêu chuẩn bến thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 21/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2005
7536

Quyết định 34/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 21/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2006
7537

Quyết định 32/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 21/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2005
7538

Thông tư liên tịch 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT của Bộ Thương mại, Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại các cảng biển Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông;Hàng hải;Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 17/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
7539

Quyết định 288/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh dự toán vốn sự nghiệp thuê bao duy tu năm 2004 của sở giao thông công chánh

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 17/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
7540

Quyết định 98/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu phí qua phà Hậu Giang

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Giao thông Tải về
Ban hành: 13/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2005
Vui lòng đợi