Văn bản Luật Giao thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.123 văn bản: Giao thông
7521

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định về công tác quản lý và bảo trì mạng lưới đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

7522

Công văn 1952/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Quyết định 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 và văn bản 1004/BGTVT-CQLXD ngày 31/01/2013 của Bộ Giao thông Vận tải

7523

Công văn 334/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư 02 bãi đỗ xe tại thành phố Đà Nẵng theo hình thức Hợp đồng BOT

7524

Công văn 1887/BGTVT-ATGT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông gia tăng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 và đầu quý II năm 2013

7525

Công văn 1849/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt "Phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030"

7526

Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

7527

Công văn 1771/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thi hành Luật Thủ đô

7528

Công văn 851/TCĐBVN-QLPT&NL của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

7529
7530

Thông tư 12/2013/TT-BCA của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe

7531
7532

Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BCA-BGTVT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

7533

Công văn 1610/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập đường ngang tại Km 235 + 865 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và đóng đường ngang tại Km 235 + 905 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

7534

Quyết định 470/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục kêu gọi đầu tư Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn từ Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Km 123+105,17 - Km268) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

7535

Thông tư 23/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

7536
7537

Quyết định 355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

7538

Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

7539

Quyết định 356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

7540

Công văn 1426/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc ở Việt Nam