Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.411 văn bản: Giao thông
7481

Công văn 721/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

Ban hành: 15/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2008
7482

Quyết định 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở Cảng hàng không Đồng Hới

Ban hành: 15/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2008
7483

Quyết định 543/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Chu Lai tỉnh Quảng Nam giai đoạn đến năm 2015 định hướng đến năm 2025

Ban hành: 13/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2019
7484

Thông báo 118/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của ngành Giao thông vận tải và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quý I năm 2008

Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2008
7485

Công văn 1553/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân trực tiếp quản lí, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt

Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2008
7486

Thông báo 192/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện, kết quả giải ngân quý I/2008 và kế hoạch triển khai quý II của các dự án do Ban Quản lý các dự án 18 quản lý

Ban hành: 12/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2008
7487

Quyết định 24/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ Quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên

Ban hành: 09/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
7488

Thông báo 115/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020

Ban hành: 08/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
7489

Công văn 71/CP-TCCV của Chính phủ về việc đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 07/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2008
7490

Thông báo 178/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến Gói thầu số 1, 3 - Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

Ban hành: 06/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2008
7491

Quyết định 07/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ôtô"; "Quy định về vận tải khách bằng taxi" ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2008
7492

Công văn 642/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đền bù giải tỏa

Ban hành: 29/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2008
7493

Thông báo 162/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng về công tác thanh tra giao thông vận tải

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
7494

Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

Ban hành: 28/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2008
7495

Nghị định 51/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 22/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
7496

Nghị định 50/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển

Ban hành: 21/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
7497

Quyết định 06/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Ban hành: 21/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2008
7498

Công văn 2529/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quyết toán dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn I

Ban hành: 21/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2008
7499

Quyết định 1731/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc duyệt phương án Quy hoạch xây dựng nút giao thông đường Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1

Ban hành: 18/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2008
7500

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2008
Vui lòng đợi