Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.129 văn bản: Giao thông
6461

Công văn 3408/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương thực hiện Dự án theo hình thực Hợp đồng BOT đối với quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông (từ km 817 đến km 887)

Ban hành: 21/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2010
6462

Công văn 804/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác xử lý sự cố nền đường quốc lộ 91 địa phận tỉnh An Giang

Ban hành: 20/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2010
6463

Thông báo 190/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thẩm định thiết kế cơ sở gói thầu 4: Hệ thống giao thông thông minh (ITS) Dự án xây dựng đường cao tốc Tp.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây

Ban hành: 18/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2010
6464

Thông báo 192/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp xem xét tiến độ chuẩn bị dự án Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vay vốn Ngân hàng Thế giới và Tổ chức JICA

Ban hành: 18/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2010
6465

Thông báo 191/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc nội dung cuộc họp do thứ trưởng Ngô Thịnh Đức chủ trì nghe Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận báo cáo đầu kỳ về dự thảo Khung chính sách thí điểm đầu tư dự án Đường cao tốc Mỹ thuận – Cần Thơ theo hình thức “Phối hợp đầu tư Nhà nước và Tư nhân”

Ban hành: 18/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2010
6466

Hiệp định sửa đổi Hiệp định vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Ban hành: 18/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2010
6467

Quyết định 2177/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt phạm vi khu vực nội thành của Thành phố Hà Nội để thực hiện "Áp dụng thí điểm mức xử phạt theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ"

Ban hành: 17/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2010
6468

Công văn 3192/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc gia hạn và sử dụng vốn đầu tư của dự án Hỗ trợ kỹ thuật đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Ban hành: 14/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2010
6469

Công văn 3142/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai dự án BOT đường cao tốc Liên Khương - chân đèo Prenn

Ban hành: 13/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2010
6470

Thông báo 188/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 13/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2010
6471

Thông báo 178/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 04/2010

Ban hành: 12/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2010
6472

Công văn 2561/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình quản lý sử dụng xe ô tô

Ban hành: 12/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2010
6473

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phạm vi áp dụng thí điểm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với một số vi phạm trong khu vực nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ

Ban hành: 10/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2010
6474

Công văn 735/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường liên huyện Thạch Phú - Mỏ Cày Nam dọc sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre

Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2010
6475

Công văn 2918/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư đường cao tốc Bắc Nam đoạn từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh

Ban hành: 06/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2010
6476

Công văn 2893/VPCP-KNTN của Văn phòng Chính phủ về việc liên quan đến Dự án tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi (Thành phố Hồ Chí Minh)

Ban hành: 05/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2010
6477

Thông báo 173/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng và Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại Hội nghị công tác Thanh tra giao thông vận tải năm 2010

Ban hành: 04/05/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2010
6478

Công văn 690/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 3 cũ đoạn Hà Nội - Thái Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOT kết hợp BT

Ban hành: 28/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/05/2010
6479

Thông báo 164/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức về báo cáo đầu kỳ dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 55 đoạn Km52+640 – Km96+300, tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 28/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2010
6480

Công văn 679/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phương tiện bị đình chỉ tham gia giao thông

Ban hành: 27/04/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2010
Vui lòng đợi