Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.435 văn bản: Giao thông
6441

Thông tư 22/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo đảm hoạt động bay

Ban hành: 31/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2011
6442

Thông tư 12/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
6443

Thông tư 14/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
6444

Thông tư 13/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/09/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 30/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2011
6445

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 01/09/2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại phương tiện vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2011
6446

Công văn 40/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc áp dụng định mức chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án mở rộng Quốc lộ 1A theo hình thức hợp đồng BOT

Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2011
6447

Quyết định 589/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án thành phần đường nối từ thị trấn Kế Sách đến đường nam Sông Hậu thuộc dự án đường nam Sông Hậu, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2011
6448

Thông tư 11/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2011
6449

Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT của Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải về sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 103/2008/TTLT/BTC-BGTVT ngày 12/11/2008 của liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

Ban hành: 28/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2011
6450

Thông tư 10/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải

Ban hành: 25/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
6451

Thông báo 75/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng Thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họpTổng kết đoàn công tác giữa kỳ của Ngân hàng Thế giới về Dự án Phát triển Cơ sở hạ tầng giao thông tiểu vùng sông Mê Kông (WB5)

Ban hành: 24/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
6452

Quyết định 535/QĐ-BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ chủ dự án Dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An

Ban hành: 22/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2011
6453

Công văn 1190/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ

Ban hành: 21/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2011
6454

Công văn 1434/BGTVT-HTQT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ủng hộ nhân dân Nhật Bản chịu ảnh hưởng của sóng thần và động đất

Ban hành: 16/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2011
6455

Công văn 1373/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cải tạo mở rộng đường ngang tại Km 16 + 314 thuộc dự án “ Cải tạo nâng cấp mở rộng quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn (Km 10 + 420 - Km 14 + 493.65)

Ban hành: 14/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
6456

Thông báo 83/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Quy hoạch chi tiết tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Ban hành: 14/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2011
6457

Thông tư 33/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

Ban hành: 14/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2011
6458

Thông tư 09/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy định về loại hình doanh nghiệp kinh doanh đường sắt phải có chứng chỉ an toàn và điều kiện, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ an toàn ban hành kèm theo Quyết định số 61/2007/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2007 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 11/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2011
6459

Công văn 832/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc lệ phí trước bạ xe tải Van, xe PICKUP

Ban hành: 11/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2011
6460

Công văn 794/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc phí xăng dầu đối với dầu phanh và dung dịch làm mát

Ban hành: 10/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2011
Vui lòng đợi