Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 7.717 văn bản: Giao thông
01

Quyết định 10906/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 16/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
02

Công văn 10871/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về các vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện (09 tháng) hợp đồng đặt hàng bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
03

Công văn 10874/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân - Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
04

Quyết định 1800/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-04: Thi công xây dựng cầu Bến Mới thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
05

Quyết định 1801/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu xây lắp thuộc Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông;Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
06

Công văn 10887/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về tiến độ triển khai Dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
07

Công văn 10881/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc nhà thầu được vào thương thảo hợp đồng Gói thầu XL-05, Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
08

Công văn 10879/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về quy trình bảo trì các công trình xây dựng tại 3 dự án (Hà Nội-Vinh, Nha Trang-Sài Gòn, cầu yếu)

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
09

Công văn 4655/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 15/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
10

Thông báo 421/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ tại cuộc họp về triển khai thu phí điện tử không dừng tại các trạm thu phí cầu Bến Thủy, Hoàng Mai và Yên Lệnh

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
11

Thông báo 422/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp (trực tuyến) nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị đầu tư dự án tuyến đường bộ cao tốc Cao Lãnh-An Hữu theo phương thức PPP

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
12

Quyết định 1793/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối từ trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không bằng xe ô tô tại một số tỉnh, thành phố

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
13

Quyết định 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Giao thông Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
14

Công văn 4610/SGTVT-QLPT&NL của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc đào tạo, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
15

Thông báo 419/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp về việc triển khai xây dựng “Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường sắt tốc độ cao"

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 14/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2021
16

Công văn 4601/SGTVT-QLVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ trên địa bàn Thành phố

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
17

Quyết định 552/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo 04 đường ngang bao gồm: Đường ngang Km206+450, Km219+950, Km220+600, Km221+900 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
18

Công văn 3522/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai theo lộ trình thí điểm hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt, đường bộ

Lĩnh vực: Giao thông;COVID-19 Tải về
Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
19

Công văn 10730/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển đường ngang chuyên dùng tại Km693+340 tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh thành đường ngang công cộng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
20

Quyết định 550/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa đường ngang Km296+050 Tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai

Lĩnh vực: Xây dựng;Giao thông Tải về
Ban hành: 13/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2021
Vui lòng đợi