Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 1.208 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
1081

Quyết định 2892/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép Trường trung học phổ thông dân lập Trí Đức được chuyển đổi từ loại hình trường dân lập sang loại hình trường tư thục

Ban hành: 22/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2011
1082

Quyết định 3014/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 13/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2011
1083

Chỉ thị 22/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp và hỗ trợ cho hoạt động của Thừa phát lại

Ban hành: 11/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2011
1084

Quyết định 2583/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc cho phép thành lập trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông Hà Nội

Ban hành: 07/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2011
1085

Quyết định 34/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về một số chính sách đối với cán bộ, viên chức, nhân viên ngành y tế, giáo dục trên địa bàn quận - huyện thuộc Thành phố

Ban hành: 03/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2011
1086

Chỉ thị 17/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2010 - 2011 và công tác tuyển sinh đầu cấp phổ thông năm học 2011 - 2012 tại thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2011
1087

Quyết định 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 25/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2016
1088

Quyết định 1860/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011
1089

Quyết định 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2011
1090

Quyết định 1580/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh bổ sung "Đề án biên soạn, xuất bản, tuyên truyền, giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh cho học sinh Thành phố Hà Nội"

Ban hành: 05/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2011
1091

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành đơn giá chi phí xe đưa rước học sinh, sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2011
1092

Quyết định 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hoá thấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 27/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
1093

Quyết định 256/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm Dạy nghề và Đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương

Ban hành: 17/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2011
1094

Quyết định 5491/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ của trường Trung cấp nghề Cơ khí I Hà Nội

Ban hành: 05/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2010
1095

Quyết định 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy định về việc tổ chức đào tạo, sát hạch lái xe mô tô 2 bánh hạng A1 đối với người đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn thấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 14/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
1096

Quyết định 5050/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ của trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội

Ban hành: 13/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2010
1097

Quyết định 33/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Đà nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Ban hành: 08/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
1098

Chỉ thị 20/2010/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 04/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2010
1099

Quyết định 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về quản lí dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 10/09/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2020
1100

Quyết định 48/2010/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân Dân quận - huyện trong lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ban hành: 20/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2010
Vui lòng đợi