Văn bản UBND lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.656 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
41

Quyết định 539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Trường Tiểu học Thuận Lộc)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
42

Quyết định 543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
43

Quyết định 809/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
44

Quyết định 644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
45

Quyết định 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo, mức hỗ trợ đào tạo đối với từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
46

Quyết định 813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Đức, trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
47

Quyết định 323/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
48

Quyết định 305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận Trường Mẫu giáo Lương Hòa A, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
49

Kế hoạch 656/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
50

Quyết định 640/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Thạnh Lộc 3, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
51

Kế hoạch 83/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
52

Quyết định 472/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 môn Mĩ thuật theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
53

Quyết định 473/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 môn Giáo dục thể chất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
54

Quyết định 474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 môn Tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
55

Quyết định 471/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 môn Âm nhạc theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
56

Quyết định 475/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 môn Tin học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
57

Quyết định 779/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Đường giao thông từ cầu Thắng Phú (xã Quảng Ngọc) đi Quốc lộ 1A (xã Quảng Bình), huyện Quảng Xương

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
58

Quyết định 639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Mầm non Trường Thắng, huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
59

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Bộ định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo các nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Đợt 2)

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
60

Quyết định 443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khoản viện trợ dự án “Hỗ trợ chăm sóc và giáo dục mầm non tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp tỉnh Quảng Nam” do tổ chức OneSky tài trợ

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về