Văn bản UBND lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.646 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
21

Quyết định 85/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn bổ sung sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2023 - 2024

22

Quyết định 87/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm học 2023 - 2024

23
24
25
26

Quyết định 882/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

27

Quyết định 1579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương Thành phố Hà Nội cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

28

Quyết định 1580/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng biên soạn tài liệu giáo dục địa phương Thành phố Hà Nội cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

29

Quyết định 526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023 - 2024

30

Kế hoạch 1365/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

31

Quyết định 550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

32

Quyết định 541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

33

Quyết định 533/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

34

Quyết định 540/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Trường Tiểu học Hương Giang)

35

Quyết định 539/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Trường Tiểu học Thuận Lộc)

36

Quyết định 543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công nhận và cấp Bằng Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia

37

Quyết định 809/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa

38

Quyết định 644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc cấp Bằng Công nhận Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

39
40

Quyết định 813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hồng Đức, trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức