Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.509 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
81

Quyết định 3335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị đào tạo nghề của Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa thuộc nội dung đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Dự án 1 Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2022 chuyển sang

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
82

Công văn 5268/SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2023 - 2024

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
83

Quyết định 3435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chuẩn y Trưởng khối, Phó Trưởng khối Khối thi đua các Trường Đại học - Cao đẳng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh năm học 2023 - 2024

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
84

Chỉ thị 26/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2023 -2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
85

Quyết định 2680/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục và Đầu tư Hòa Thắng và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
86

Kế hoạch 6261/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 - 2024

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
87

Quyết định 4658/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận dự án "Tăng cường hợp tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới trong trường trung học cơ sở tại Hà Nội" do Tổ chức Adoptionscentrum Thụy Điển (ACS) - Văn phòng Đại diện tại Hà Nội tài trợ

Lĩnh vực: Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
88

Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
89

Quyết định 1009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Mở rộng trường mầm non”

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tài nguyên-Môi trường Tải về
90

Quyết định 3427/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc chuyển nhiệm vụ và điều chỉnh dự toán, nguồn kinh phí tổ chức mở lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo năm 2023

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
91

Quyết định 1464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
92

Kế hoạch 3461/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục tỉnh

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
93

Quyết định 1056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật giai đoạn 2023-2030"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
94

Quyết định 3239/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Trung Sơn 2, Thành phố Sầm Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
95

Quyết định 3250/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
96

Quyết định 3246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Yên Mỹ, huyện Nông Cống đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
97

Quyết định 3247/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Thăng Long, huyện Nông Cống đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
98

Quyết định 3244/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
99

Quyết định 3241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Vinh, Thành phố Sầm Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
100

Kế hoạch 604/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho học sinh, sinh viên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về